PANORAMA

NEINVAZIVNI PRENATALNI SKRINING TEST

Šta je to Panorama?
Panorama je neinvazivno prenatalno testiranje DNK, koje može da Vam pruži važne informacije o Vašoj trudnoći već od navršene devete nedelje gestacije.
Panorama može da otkrije mogućnost da Vaša beba ima hromozomske abnormalnosti, kao što je Down-ov sindrom, a sve što je potrebno je jednostavno uzorkovanje Vaše krvi.
Ukoliko izaberete možete da saznate i pol Vaše bebe.

U kojoj nedelji trudnoće se može raditi test?
Već sa navršenih 9 + nedelja gestacije.
Koji sve testovi postoje?
Na našem tržištu postoji veći broj testova koji koriste metodu brojanja, ali samo Panorama koristi patentiranu SNP tehnologiju najnove generacije


Panorama test: Panorama®
je jedini neinvazivni prenatalni test koji razlikuje slobodnu ćelijsku DNK fetusa i majke zahvaljujući sekvenciranju na osnovu SNP-a i Natera algoritma. Koristeći napredne bioinformatičke tehnike, Panorama testira širok raspon hromozonskih stanja, uključujući:

NAJČEŠĆE TRIZOMIJE HROMOZOMA

Trizomija 21 (Down-ov sindrom), 18 (Edwards-ov sindrom), 13 (Patau-ov sindrom)

ABNORMALNOSTI POLNIH HROMOZMA

Monozomija X (Turner-ov sindrom); trizomija XXY (Klinefelter-ov sindrom); trizomija XXX (sindrom trostrukog X); trizomija XYY (Jacobs-ov sindrom)

Ponosno predstavljamo značajne promene Panorama® neinvazivnog prenatalnog testa:

Panorama prihvata bliznace, donorske jajne ćelije i surogat trudnoće!!!

Jedinstvene karakteristike Panorama® testa moguće su zbog jedinstvene SNP tehnologije:

 • određuje zigotnost blizanaca (monozigoti ili dizigoti)
 • odvaja fetalne frakcije za dizigotne blizance
 • određuje pol za dizigotne blizance


 • Panorama ima u ponudi tri panela:
  PANORAMA BASIC
  - Trizomije 21 (Down sindrom), 18 (Edwards sindrom), 13 (Patau-ov sindrom)
  - Aneuploidije polnih hromozoma (monozomija X, trizomija XXX, XXY, XYY)
  - triploidija /„nestali blizanac“
  - određivanje pola
  PANORAMA PLUS
  - Basic paket + DiGeorge-ov sindrom (22q11.2 delecija)
  PANORAMA FULL PANEL
  - Basic paket + mikrodelecije: 22q11.2 delecioni sindrom, 1p36 delecioni sindrom,
  - Angelman-ov sindrom, Prader-Willi-ov sindrom, Cri-du-chat-ov sindrom (sindrom mačjeg plača)

  Kome se savetuje ovaj test?
  - svim trudnicama bez obzira na godine
  - posebno trudnicama preko 35 godina
  - trudnicama koje je ginekolog uputio na amniocentezu nakon ultrazvučnog pregleda ili uobičajenog neinvazivnog testa iz majčinog seruma (double, triple, quadriple test)
  - trudnicama koje već imaju dete rođeno sa nekim genetskim poremećajem
  - kada u porodičnoj anamnezi postoji podatak o nosiocima genetskih poremećaja
  - kada u porodičnoj anamnezi postoji podatak o nosiocima genetskih poremećaja
  - kada postoji podatak o ranijem spontanom prekidu trudnoće
  - kada postoji povećan rizik od invazivnih dijagnostičkih metoda (amnio i kordocenteze
  - svim trudnicama koje žele da otklone sumnju na moguće genetske poremećaje bebe

  Vreme izdavanja rezultata
  je 5 - 7 dana od dana kada uzorak stigne u laboratoriju Natere

  Napomene:
  - test se ponavlja ukoliko ima mali broj fetalnih frakcija DNK ili nedovoljno uzorka
  Za sva dodatna pitanja molimo Vas da pozovete dr Nađu Stupar, spec. kliničke biohemije na 063/33 57 34

  Od 01. NOVEMBRA 2017. PANORAMA TESTOVE MOŽETE PLATITI DO 12 MESEČNIH JEDNAKIH RATA SA 0% UČEŠĆA I 0% KAMATE I TO PO NOVIM CENAMA:

  1) Panorama BASIC 72.000,00 DINARA
  2) Panorama PLUS 78.000,00 DINARA
  3) Panorama FULL  90.000,00 DINARA

  Da li želite više informacija o Panorami?


Panorama video

UČESTALA PITANJA

Kako Panorama skringing funkcioniše?
Tokom trudnoće, deo DNK bebe prelazi u krvotok majke. DNK je složen u strukturama poznatim kao hromozomi, koji nose genetske informacije bebe. Panorama koristi uzorak krvi majke da analizira DNK bebe za određena hromozomska stanja koja mogu da utiču na zdravlje bebe. Panorama je ne-invazivni prenatalni test(NIPT). Ovo znači da je Panorana za vas I vašu bebu. Da bi obavili test, vaš lekar ekstraktuje krv ruke. Nakon toga se uzorak šalje u laboratoriju na dalje procesuiranje.

Da li je Panorama za mene?
Prema Internacionalnom društvu za prenatalnu dijagnostiku (ISPD), neinvazivno prenatalno testiranje, uključujući Panoramu, je prikladno kao primarno testiranje za trudnice svih starosnih dobi. Down sindrom i određena ostala hromozonska stanja nastaju češće kod beba rođenih od majki preko 35 godina starosti. Ostala stanja koja Panorama testira – kao što je mikrodelecijski sindrom – nastaju sa istom učestalosti kod beba bez obzira na starost majke.

Koje su alternative kod Panorama NIPT?
Panorama nije jedini skrining test dostupan tokom trudnoće. Stariji skrining testovi koji mere hormone krvi kod trudnice( nazvani skrining testovi seruma majke), mogu takođe da vam kažu da li vaše dete ima neko od hromozomskih stanja, poput Down sindroma. Takvi testovi nisu precizni kao Panorama. Ovo znači da serumski skrining test može da zanemari određena hromozomska stanja kao i da ukaže na povećanje hromozomske aktivnosti, kada to nije slučaj. Panorama je skrining test; nije dijagnostički test/procedura. Ovo znači da vas rezultati testa Panorame upozoravaju o verovatnoći vašeg da vaša beba ima hromozomski disbalans. Da bi se dijagnostikovalo i sa sigurnošću tvrditi da beba ima određeno hromozomsko stanje mogu se uraditi - invazivni dijagnostički testovi, poput chorionic villus sampling (CVS) ili amniocenteze. Oba testa sa sobom nose rizik, uključujući manju mogućnost podbačaja.