Pravila privatnosti

Internet prezentacija www.aqualab.rs (u daljem tekstu Internet prezentacija) u vlasništvu je Aqualab plus D.O.O. (u daljem tekstu: Aqualab) Za pristup Internet prezentaciji Aqualab i podacima koji se nalaze na njoj važe sledeći Uslovi korišćenja:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije koje su dostupne na Internet prezentaciji Aqualab su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije koje Aqualab objavljuje na svojoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Aqualab može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj Internet prezentaciji.

Aqualab se trudi da stalno ažurira podatke na svojoj Internet prezentaciji. Ipak, može se desiti da se podaci u međuvremenu promene. Iz ovog razloga, Aqualab ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa svoje Internet prezentacije, jer su one samo informativnog karaktera. Takođe, Aqualab ne može biti odgovorna za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na Internet prezentaciji. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite Info centru Aqualab pozivom na broj 063/214-035.

Isključenje odgovornosti

Korisnik je saglasan da koristi Internet prezentaciju Aqualab na sopstvenu odgovornost tako da Aqualab nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koji može da nastane prilikom upotrebe Internet prezentacije ili usluga, servisa i softvera koji su njen sastavni deo. Shodno navedenom, Aqualab neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, ili uopšte bilo koju drugu štetu koja može proisteći iz korišćenja Internet prezentacije i njenog sadržaja ili u slučaju nedostupnosti iste.

Autorska prava

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku, odnosno Aqualab plus D.O.O. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna.
Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično, intelektualno vlasništvo su u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica.
Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja Internet prezentacije, na bilo koji način.

Promena pravila

Vlasnik internet prezentacije zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Pravila privatnosti. Svaka promena Pravila privatnosti će biti objavljena blagovremeno. O važnim promenama i dopunama svi korisnici biće na vreme informisani objavom na Internet prezentaciji.

Prikupljanje i zaštita podataka korisnika

Aqualab u skladu sa zakonskim propisima štiti privatnost svakog korisnika. Na Internet prezentaciji Aqualaba postoji mogućnost prikupljanja ličnih podataka korisnika (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa). Pomenute podatke korisnik ostavlja potpuno dobrovoljno, u formularu, čime daje saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontaktiranja, statističke obrade posećenosti aqualabove Internet prezentacije, zakazivanja sastanaka sa zaposlenje ili naknadnog informisanja o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima. Korišćenjem Internet prezentacije Aqualab korisnik potvrđuje da je upoznat sa načinom prikupljanja ličnih podataka u skladu sa zakonom i da je saglasan sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih. Aqualab sve podatke čuva i obrađuje uz najsavremenije mere zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Aqualaba. Mogući korisnici podataka su kompanije sa kojima Aqualab sarađuje u pružanju usluga klijentima i sa kojima ima zaključene ugovore o zaštiti poverljivosti podataka. Datu saglasnost svaki korisnik može da opozove u svako doba, dostavljanjem pisanog obaveštenja Aqualabu, a takođe može iskoristiti i sva zakonska prava u slučaju da smatra da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje, uvid u podatke i dr).

Korišćenje kolačića

Korišćenjem Internet prezentacije Aqualab korisnik prihvata korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postavljaju na računaru korisnika i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom posete Internet prezentacije Aqualab-a šalju nazad informacije o internet sajtovima sa kojih je Korisnik došao na Internet prezentaciju Aqualab-a, kao i putanju Korisnika kroz Internet prezentaciju Aqualab-a. Ove informacije pomažu Aqualab-u da bolje upozna korisnike svoje Internet prezentacije a u cilju poboljšanja pretrage i unapređenja njene funkcionalnosti. Korisnik može onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja omogućava podešavanje svih ili nekih kolačića. Više informacija o upravljanju kolačićima Korisnik može pronaći na sledećim linkovima:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sr

Stranice na sajtu www.aqualab.rs se služe Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane korisnik može pronaći na Google Analytics-u. Podatke o tome kako se korisnici koriste internet prezentacijom Aqualab-a povremeno se mogu prikupljati korišćenjem i drugih alata sličnih usluzi Google Analytics-a (npr. Google Tag Manager i dr). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

Stranice na sajtu www.aqualab.rs.rs služe se sistemom za automatizaciju marketinga (Artloper https://www.artloper.com). Kolačići sistema koriste se za praćenje pojedinačnog posetioca na web stranici. Omogućavaju da Aqualab bolje razume ponašanje posetilaca sajta kroz korišćenje web analitike. Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu (Google AdWords remarketing). Zakupljenim formama za oglašavanje na Internet prezentaciji Aqualaba omogućava se ponovno prikazivanje (direktno ili aktiviranjem zakupljene forme) posetiocima navedenih strana karakteristika svojih usluga. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda. Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posetiocima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se oglašavalo, tj. posetiocima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana. Prilikom internet oglašavanja Aqualab koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili internet sajtovi omoguće oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašivačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju. Kako je oglašavanje namenjeno isključivo osobama sa unapred definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima uslugama koji se ponovo oglašavaju / reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog kolačića čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja. Ukoliko bilo koje lice koje je posetilac internet strana koje svojim sadržajem mogu dovesti do aktiviranja procesa ponovnog oglašavanja ne želi korišćenje kolačića na ranije navedeni način, njihovo korišćenje može onemogućiti aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja omogućava da Korisnik podesi sve ili neke kolačiće.

Više informacija u vezi sa Google AdWords remarketing-om možete potražiti na:

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336,
a u vezi sa Facebook retargeting-om više informacija možete potražiti na:
https://www.facebook.com/policies/cookies

Aqualab zadržava pravo da u svako doba izmeni Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji Aqualaba www.aqualab.rs.
Internet prezentacija Aqualab kao i Uslovi korišćenja sačinjeni su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz korišćenja internet prezentacije Aqualab ili Uslova korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.