hipokretin u likvoru

Hipokretin

Hipokretin (hypocretin) u likvoru

Aqualab laboratorije su jedine laboratorije u Srbiji i Republici Srpskoj, koje mogu ovu analizu da ponude svim korisnicima usluga, zahvaljujući partnerskoj saradnji sa Nemačkim lancem laboratorija, Synlab. Cena analize je samo 2300 dinara.

Određivanje hipokretina u likvoru se vrši u laboratoriji Aqualab u saradnji sa partnerskom laboratorijom Synlab-Nemačka. Prvi rezultati ovih određivanja dali su pozitivne rezultate u diferencijlnoj dijagnozi narkolepsija.

Hipokretin koii se naziva i oreksin je neurotransmiter koji učestvuje u regulaciji pre svega budnosti. Smatra se da je nedostatak hipokretina uzrokovan oblikom narkolepsije (hronični poremećaj spavanja) koja je praćena katalepsijom (iznenadna mišićna slabost). Nema sumnje, san je itekako važan za fizičko i psihičko zdravlje čoveka. Narkolepsija je okarakterisana preteranom pospanošću i iznenadnim napadima sna u neprimerenim situacijama. Oboleli od narkolepsije često imaju isprekidan noćni san. Narkolepsija je neurološki poremećaj spavanja i nije uzrokovan mentalnim poremećajem ili psihološkim problemima. Pretpostavlja se da je uzrokovana gentskim mutacijama i abnormalnostima koje utiču na specifične biološke činioce u mozgu, u kombinaciji sa uticajima iz spoljne sredine (virusi).

Nađena su dva srodna peptida (Oreksin-A i B, ili hipokretin-1 i -2). Studije su pokazale da oreksin A/hipokretin-1 možda ima veći biološki značaj od oreksina B/hipokretina-2. Mada se ovi peptidi proizvode u veoma maloj populaciji ćelija u lateralnom i posteriornom hipotalamusu, oni imaju uticaj na ceo mozak.

Ova metoda određivanja hipokretina-1 u likvoru je visoko specifična (99,1%) i osetljiva (88,5%) za narkolepsije sa katalepsijom.

AQUALAB LABORATORIJE
LABORATORIJE VAŠE PORODICE