Analize Lazarevac

Osnovni paket analiza za diabetes

Diabetes mellitus ili šećerna bolest je grupa hroničnih metaboličkih poremećaja različite etiopatogeneze, koji se karakterišu povišenim vrednostima glukoze u sistemskoj cirkulaciji. Glikozilirani hemoglobin A1c (skraćeno HbA1c) je marker dijabetesa. Nivo vrednosti HbA1c koristi se za dugoročnu kontrolu regulisanosti nivoa glukoze u krvi kod bolesnika sa diabetes mellitusom. Ova analiza se radi da bi se identifikovale osobe koje imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa, kao i zbog pomoći u dijagnozi i praćenju uspešnosti terapije kod ovog oboljenja.

Samo u Aqualab 45 laboratoriji, odobravamo Vam popust od 40% na OSNOVNI PAKET analiza za diabetes:

  • Glukoza
  • Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c)
  • Albumin (mikroalbuminurija) (24h urin)

Umesto 1850 dinara uradite ovaj paket analiza za SAMO 1110 dinara!
Popust: Osnovni paket analiza za diabetes

 

AQUALAB LABORATORIJE

LABORATORIJE VAŠE PORODICE