Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Svetski dan borbe protiv dijabetesa

SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

Diabetes mellitus, šećerna bolest, je grupa hroničih metaboličkih poremećaja različite etiopatogeneze, koji se karakterišu povišenim vrednostima glukoze u sistemskoj cirkulacji. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) na osnovu etiopatogeneze klasifikuje se na 4 osnovne kategorije:

1) tip 1 dijabetesa;
2) tip 2 dijabetesa;
3) gestacijski dijabetes;
4) drugi specifični oblici dijabetesa.

Tip 1 diabetesa se najčešće razvija veoma brzo, uglavnom kod dečijeg uzrasta. Juvenilni dijabetes (kako se još označava) je insulin – zavisni dijabetes koji se javlja kao posledica ćelijski – posredovanog autoimunskog odgovora. Kao rezultat toga, dolazi do progresivne destrukcije beta ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa, usled čega se smanjuje sinteza i sekrecija insulina do potpunog odsustva produkcije ovog hormona.

Tip 2 diabetesa, najčešće počinje u kasnijem životnom dobu i karakteristično je oboljenje odraslih u srednjim i poznim godinama. Bolest se razvija sporije, a osobe najčešće ne znaju da su obolele dok simpotmi ne postanu očigledni. Karakteriše se insulinskom rezistencijom usled smanjenja afiniteta ili broja insulinskih receptora. Rizik se povećava sa godinama i sa smanjenom fizičkom aktivnošću, kao i kod žena koje su prethodno imale gestacijski dijabetes i osoba sa hipertenzijom i dislipidemijama.

Gestacijski diabetes se definiše kao netolerancija glukoze kod žena tokom trudnoće (otprilike 1 od 20 trudnica oboli od diabetesa). Nastaje kao posledica smanjene aktivnosti pankreasa. Poremećaj se u najvećem broju slučajeva ispoljava u drugom i trećem trimestru trudnoće, i najčešće je prolaznog karaktera, jer nakon porođaja oboljenje nije prisutno.

415 miliona odraslih osoba boluje od diabetesa, što praktično znači da na 11 odraslih osoba 1 osoba oboli od diabetesa. Ono što je zabrinjavajuće je da na svakih 6 sekundi umre osoba koja boluje od diabetesa. Evropa ima najveću prevalencu dece, koja obole od diabetesa tipa 1. Visoka incidenca i prevalenca diabetesa, zahteva pravovremen i jednostavan način dijagnostike, kao i sprečavanje dalje progresije, a podizanjem svesti o diabetesu, smanjenje broja obolelih.

Zato, kao i svake godine i ovog novembra Aqualab laboratorije će pružiti svoj doprinos u promovisanju značaja i dijagnostike diabetesa.

Aqualab laboratorije će obeležiti svetski dan borbe protiv diabetesa, 14.novembra 2017 god. Ovaj dan se u svetu obeležava još od 1991 godine, ali ove godine ima poseban značaj ,jer se istovremeno obeležava i 10-godišnjica „plavog kruga“ – logo diabetesa, koji je usvojen 2007 godine od strane UN Rezolucije za diabetes.

Velika pažnja se posebno ove godine, posvećuje promociji žena i diabetesa. Osnovni cilj ove promocije je zaštita zdravlja majke i deteta, kroz poboljšanje edukacije, nege i pristupa skriningu.

Aqualab laboratorije na svetski dan diabetesa rade BESPLATNU analizu glukoze u krvi i odobravaju popust od 20% na sve analize koje imaju značaja u dijagnostici diabetes mellitusa:

„Deluj danas , da bi promenio sutra“, je osnovni slogan ovogodišnje promocije diabetesa.