AIDS/HIV

Svetski dan borbe protiv HIV-a

01. Decembar – svetski Dan borbe protiv HIV-a

Humani imunodeficijentni virus (HIV), izolovan iz primata lentavirusa, je etiološki agens AIDS-a. Bolest je prvi put opisana 1981 godine, a virus HIV-1 je izolovan prvi put 1983. godine. Za razliku od drugih virusa, humani organizam ne može u potpunosti da eliminiše ovaj virus, čak i uz adekvatnu terapiju.

HIV napada imuni sistem čoveka; target su CD4+ ćelije (T ćelije), koje pomažu imunom sistemu da se odbrani od infekcija. Kod osoba koje nisu podvrgnute terapiji, HIV smanjuje broj ovih CD4 ćelija, čime organizam postaje osetljiv na nove infekcije.

Faze HIV infekcije su :

1. Faza 1-akutna HIV infekcija
Nakon 2-4 nedelje od HIV infekcije, osobe mogu da imaju siptome slične gripu, koje traju nekoliko nedelja. U ovoj fazi infekcije, u telu inficirane osobe se nalaze velike količine virusa i zato su ove osobe vrlo zarazne. U ovoj fazi bolesti su vrlo značajni testovi četvrte generacije antigen/anitelo ili čak i potvrdni testovi koji se zasnivaju na određivanju nukleinskih kiselina.

2. Faza 2-klinička latencija (HIV inaktivacija)
Ova faza se često naziva i asimptomatska HIV infekcija ili hronična HIV infekcija. Tokom ove faze virus je i dalje aktivan, ali se reprodukuje u malim količinama, osobe mogu da budu bez ikakvih simptoma bolesti. Važno je istaći da su i tokom ove faze infekcije osobe i dalje zarazne. Na kraju ove faze, količina virusnih čestica se povećava, a CD4+ ćelije se smanjuju.

3. Faza 3-SIDA (AIDS)
Sida je najteža faza HIV infekcije. Osobe u ovoj fazi imaju totalno oslabljen imuni sistem, te su sklone velikom broju oportunističkih infekcija. Period između primarne infekcije i progresije u klinički oblik bolesti je oko 10 godina. Kod osoba koje se ne leče, smrt nastupa nakon 2 godine od pojave prvih kliničkih simptoma. HIV infekcija se ne prenosi vazduhom, vodom, salivom, suzama, znojem, insektima, kućnim ljubimcima, korišćenjem istog kupatila, rukovanjem ili grljenjem.

Kao što je prikazano na slici, samo pojedine telesne tečnosti mogu imati značaja u prenošenju HIV infekcije i to: krv, semena tečnost, rektalne i vaginalne tečnosti kao i majčino mleko.

hiv

Trenutno ne postoji terapija koja dovodi do potpunog ozdravljenja, ali uz odgovarajuću medicinsku pomoć bolest može da bude pod kontrolom. Lekovi koji se koriste u terapiji HIV infekcije se zovu antiretroviralni. Ukoliko se koriste na propisan način i svakodnevno, ovi lekovi mogu da produže životni vek obolele osobe. Pre upotrebe antiretroviralne terapije osobe zaražene HIV-om su za svega nekoliko godina ulazile u najteži stadijum infekcije HIV-om i obolevale od AIDS-a.

U svetu je tokom 2016 godine registrovano 36,7 miliona ljudi zaraženih HIV-om, od koijh je tokom prošle godine bilo novih 1,8 miliona slučajeva. Danas, zahvaljujući boljoj terapiji, ljudi sa HIV infekcijom, žive duže i kvalitetnije. Ove osobe imaju šansu da planiraju porodicu i da imaju zdravo potomstvo. Zato je značajno pravovremeno testiranje svih rizičnih osoba.

Svetski dan borbe protiv AIDS-a se obeležava svakog 01.decembra, i ove godine nosi slogan: “ZAVRŠIMO SA TIM“

Zbog značaja pravovremenog otkrivanja infekcije HIV-om AQUALAB LABORATORIJE kao prethodnih 6 godina, i ove godine, će obeležiti ovaj dan i dati svoj doprinos u promovisanju značaja HIV infekcije!

01.12.2017. godine, u svim AQUALAB LABORATORIJAMA možete se BESPLATNO TESTIRATI NA HIV!

DOĐITE DA SE TESTIRATE!