ICA-Antitela protiv pankreasnih ostrvaca

ICA – antitela protiv pankreasnih ostrvaca (islet cell antibodies, ICA) su usmerena na antigen prisutan u citoplazmi endokrinih ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa i smatraju se najosetljivijim i najspecifičnijim testom za otkrivanje DM tipa 1 (zlatni standard). Ova antitela se detektuju u 90% slučajeva novodijagnostikovanih pacijenata sa DM tip 1.

Uzorak: s
Metoda: IFT
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 3100 din.