Arilsulfataza A

Arilsulfataza A je enzim koji razlaže sulfatide. Smanjenje ili potpuno odsustvo aktivnosti ovog enzima vodi taloženju sulfatida u organizmu. Deficit u mijelinskim omotačima perifernih nerava uzrokuje nagomilavanje cerebrozid-sulfatida.

Sulfolipidi se nagomilavaju u jetri, bubrezima i drugim organima i dovode do methromatske leukodistrofije. Ovo oboljenje ima varijabilnu simptomatologiju i različit početak. Dijagnoza se postavlja na osnovu dokazivanja odsustva aktivnosti aril-sulfataza A u leukocitima i fibroblasima kože. Pregledom urina utvrđuje se povećano izlučivanje sulfatida.

Uzorak: s
Metoda: Fotometrija/SPF
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 3700 din.