Hitotriozidaza

Hitotriozidaza je enzim koji pripada familiji glikozilhidrolaza (nazvanih još i hitinaza) koje učestvuju u degradaciji hitina i hitinu sličnim jedinjenjima. Aktivirane makrofage luče hitotriozidazu. Povišene vrednosti serumske hitotriozidaze su detektovane kod lizozomnih bolesti kao što su Gaucher-ova bolest, fukocidoza i galaktosijalidoza. Međutim, povišene vrednosti su utvrđene i u aterosklerozi, beta talasemiji, akutnoj malariji, visceralnoj lajšmanijazi, kao i u cerebrospinalnoj tečnosti obolelih od multiple skleroze.

Hitotriozidaza se primarno primenjuje kao serumski marker makrofagne aktivnosti u Gaucher-ovoj bolesti. Značaj ovog enzima je u tome što pokazuje veću specifičnost od angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) koji je povišen i u drugim granulomatoznim oboljenima, pre svega u milijarnoj tuberkulozi. Poređenjem vrednosti serumske hitotriozidaze obolelih od tuberkuloze sa zdravim ispitanicima i bolesnika sa sarkoidozom znatno više vrednosti su nađene kod obolelih od sarkoidoze.

Uzorak: s
Metoda: ENZ
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 15 000 din.