Holinesteraza-ChE

Holinesteraza-ChE se naziva i pseudoholinesteraza. Ovaj enzim katalizuje hidrolizu acetilholina, ali i drugih estara holina (butirilholin i benzoilholin), pa se još naziva i butirilholinesteraza ili benzoilholinesteraza, odnosno nespecifična ChE. Postoji i prava specifična holinesteraza (acetilholinesteraza, AChE) koja hidrolizuje samo acetilholin ili acetil-β-metilholin. Osim u cirkulaciji, ChE se nalazi i u jetri, pankreasu, slezini i intestinalnoj mukozi. Serumska ChE se sintetiše u jetri. Postoje 2 tipa pseudoholinesteraze, normalna (tipična) i atipična. Tip pseudoholinesteraze se nasleđuje recesivno. Aktivnost pseudoholinesteraze kod heterozigota je bliža donjoj granici normalnih osoba, dok je kod homozigota jako niska. Fenotipizacija serumske ChE je značajna za utvrđivanje osetljivosti na miorelaksanse tipa sukcinil-holina. Tipična serumska ChE brzo hidrolizuje sukcinilholin.

Kod deficijentnih osoba (sa atipičnim oblikom ChE) hidroliza sukcinilholina je spora, što se manifestuje produženom mišićnom relaksacijom i apneom nakon hirurške intervencije. Fenotipizacija serumske ChE se vrši određivanjem ukupne aktivnosti enzima i procenta njegove inhibicije u prisustvu dibukaina (dibukainski broj – DB) ili fluorida (fluoridni broj – FB). Aktivnost serumske ChE je snižena u trudnoći, usled oboljenja jetre, malnutricije, akutnih infekcija, karcinoma i hroničnih anemija. Kod akutnog virusnog hepatitisa određivanje ChE je značajno za prognozu. U hroničnom perzistirajućem hepatitisu smanjenje aktivnosti je neznatno, dok je u holestatskim bolestima aktivnost nepromenjena. Uznapredovala ciroza i karcinom jetre dovode do značajnog smanjenja aktivnosti ChE. Ukoliko se isključi prisustvo oboljenja jetre, treba proveriti da li je niska aktivnost ChE posledica atipične forme enzima. Trovanje organofosfatnim otrovima i neki lekovi takođe mogu biti uzrok smanjenja aktivnosti enzima. Povećanje aktivnosti serumske ChE je uočeno kod dece do 5 godina starosti, kao i kod hiperlipidemije, gojaznosti, psorijaze, esencijelne hipertenzije, astme, alkoholizma, šizofrenije i Alzheimer-ove bolesti.

Uzorak: s
Metoda: SFT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 500 din.