Kisela fosfotaza, ukupna

Kisela fosfotaza (ukupna) se nalazi u skoro svim organima i telesnim tečnostima, kao i u eritrocitima, leukocitima i trombocitima, a najviša aktivnost je prisutna u prostati. Ima više izoenzima, koji se razdvajaju elektroforetski, a poreklom su iz prostate, trombocita, eritrocita, kostiju (osteoklasti) i dr. Određivanje aktivnosti kisele fosfataze se koristi za dijagnozu i terapijsku kontrolu karcinoma prostate. Bolesti prostate, kao što su benigna hipertrofija prostate, prostatitis, infarkt prostate takođe dovode do povećanja aktivnosti KF. Aktivnost KF je povišena i kod nekih koštanih bolesti i to istovremeno sa alkalnom fosfatazom.

Ove promene se fiziološki uočavaju kod dece i mladih koji rastu, ali i kod poremećaja kao što su hiperparatireoidizam, Paget-ova bolest, mijelomi. Kod nekih malignih procesa na kostima zajedno sa kiselom fosfatazom povećava se i aktivnost alkalne fosfataze. Aktivnost KP raste i u lizozomalnim bolestima (lipidoza, Gaucher-ovo oboljenje). Tromboembolijske bolesti (tromboza, arterijska embolija, duboka venska tromboza) su praćene povećenjem aktivnosti KF, jer se enzim nalazi u trombocitima. Posle infarkta miokarda takođe dolazi do povećanja aktivnosti KF. Povišene vrednosti se održavaju 1–2 dana posle manipulacija vezanih za prostatu (hirurgija, kateterizacije, RT).

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 250 din.