Kreatin kinaza, izoenzim CK-3 (CK-MM)

Kreatin kinaza, izoenzim CK-3 (CK-MM). Kreatin kinaza (CK) je dimer koji se sastoji iz M (mišićne) i B (moždane) subjedinice. Postoje tri izoenzima: CK-1 (BB), CK-2 (MB) i CK-3 (MM). Izoenzim CK-MM se nalazi u srčanom i u skeletnim mišićima. Kod zdravih osoba ukupna aktivnost CK potiče uglavnom od CK-MM, dok je aktivnost drugih CK-izoenzima uglavnom niska ili ispod detekcionog limita. CK-MM je indikator oštećenja mišića.

Uzorak: s
Metoda: gel elektroforeza
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 5200 din.