Laktat dehidrogenaza (LDH) izoenzimi

Laktat dehidrogenaza (LDH) je enzim glikolitičkog puta i njeno povišenje je rezultat oštećenja ćelija. LDH je tetramer i sastoji se iz dve vrste subjedinica. Postoji pet izoenzima (LDH 1-5). Relativni odnos izoenzima varira u zavisnosti od toga odakle potiče LDH: LDH1 – sastoji se od 4H subdjedinice – srce i eritrociti LDH2 – sastoji se od 3H i 1M subdjedinice – retikuloendotelni sistem LDH3 – sastoji se od 2H i 2M subdjedinice – pluća LDH4 – sastoji se od 1H i 3M subdjedinice – bubrezi, posteljica, pankreas LDH5 – sastoji se od 4M subdjedinice – jetra i poprečnoprugasti mišići. Povišene aktivnosti LDH u malignim stanjima je prilično nespecifično i nalazi se kod brojnih karcinoma uključujući jetru, non-Hodžkinov limfom, akutnu leukemiju, seminom, neuroblastom, karcinom dojke, želuca i pluća.

Nivo aktivnosti u serumu je u korelaciji sa masom tumora kod čvrstih tumora i prognostički je indikator progresa oboljenja. Analiza izoenzima takođe ne doprisnosi značajnoj organo-specifičnosti. Povišenje izoenzima LDH5 se nalazi u slučaju metastaza na jetri, ali i u likvoru kad ukazuje na metastaze centralnog nervnog sitema.

Uzorak: s
Metoda: GEL
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 5000 din.