Pankreasna amilaza

Pankreasna amilaza (P-tip) se stvara isključivo u pankreasu i oslobađa u intestinalni trakt, dok se salivarna amilaza (S-tip) sintetiše u pljuvačnim žlezdama i sekretuje u salivu, ali je takođe prisutna i u suzama, znoju i amnionskoj tečnosti, humanom mleku. Određivanje pankreasne amilaze se primenjuje za dijagnostikovanje i praćenje akutnog pankreatitisa i akutnih napada tokom hroničnog pankreatitisa. Porast aktivnosti pankreasne amilaze se javlja 12h od pojave simptoma, ostaje povišena 3-4 dana, a vrednosti su obično 4-6 puta veće od gornje granice referentnih vrednosti. U poređenju sa određivanjem alfa-amilaze, pankreasna amilaza ima značajno veću dijagnostičku vrednost u detektovanju akutnog pankreatitisa koja se može uporediti sa lipazom.

Uzorak: s
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 450 din.