Pankreasna elastaza 1

Pankreasna elastaza 1, serinska proteaza specifična za pancreas i sintetiše se u acinusnim ćelijama pankreasa, a učestvuje u hidrolizi peptidnih veza. Određivanje pankreasne elastaze 1 je test za procenu egzokrine funkcije pankreasa. U slučaju insuficijencije pankreasa usled smanjenog stvaranja i izlučivanja enzima, nivo pankreasne elastaze 1 u krvi i fecesu će biti smanjen. Najčešći uzroci insuficijencije pankreasa su cistična fibroza kod dece i hronični pankreatitis kod odraslih osoba.

Test za određivanje aktivnosti pankreasne elastaze 1 u stolici je jednostavan, neinvazivan i lako primenjiv, što je posebno važno za dečiji uzrast. Rezultat testa je dobar pokazatelj egzokrinog statusa pankreasa kod dece sa hipotrofijom, cističnom fibrozom i hroničnim pankreatitisom. Određivanje pankreasne elastaze 1 u krvi i fecesu ima problem niske osetljivosti, tj ovim testom se mogu detektovati samo teže forme bolesti, dok oni sa blažom formom bolesti mogu ostati neotkriveni. Povišene vrednosti su u akutnom pankreatitisu, cističnoj fibrozi (bronhopulmonalne infekcije, tokom antibiotske terapije), ekstrakorporalnoj cirkulaciji, hemodijalizi. Indikacije su insuficijencija egzokrinog pankreasa uzrokovana hroničnim pankreatitisom, hereditarnim pankreatitisom, autoimunološki uzrokovanim pankreatitisom, karcinom pankreasa, cistična fibroza, holelitijaza, diabetes mellitus, autoimunopatije i bolesti vezivnog tkiva (Wegenerova granulomatoza, sklerodermija i druge), hronične zapaljenske bolesti creva (M. Crohn), resekcija pankreasa, Shwachman-Diamond-sindrom.

Uzorak: s, f
Metoda: EIA
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 4300 din.