Methemoglobin (Met-Hb)

Methemoglobin (Met-Hb) sadrži trovalentno gvožđe (feri jon) i ne može transportovati kiseonik. Uzrok methemoglobinemije je najčešće unos lekova ili toksičnih supstanci. Methemoglobinemija se obično prepoznaje kad cijanoza postane vidljiva, a sam uzorak krvi ima tamno braon boju, koja se ne gubi pri mešanju. U eritrocitima se uočavaju Heinz-ova telašca.

Uzorak: cK
Metoda: SPF
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 2100 din.