Prokalcitonin

Prokalcitonin (PCT) je biomarker koji pokazuje veću specifičnost od ostalih proinflamatornih markera (citokina) u prepoznavanju bakterijskih infekcija. Poluživot je oko 24h i iz tog razloga se koncentracije normalizuju vrlo brzo uz oporavak pacijenta. Predstavlja inovativni, rani i visokospecifični marker koji podržava ranu dijagnozu i kliničku odluku koja ima direktnog efekta na pravovremenu terapiju teško obolelih.

Uzorak: s
Metoda: ECLIA
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 2500 din.