Lupus antikoagulans (LA)

Lupus antikoagulans (LA) predstavlja pojavu u kome se autoantitela vezuju za fosfolipide i proteine ćelijskih membrane. LA je član familije antifosfolipidnih antitela (AFA) koja se u cirkulaciji mogu naći posle infekcije i u tom slučaju obično ne izazivaju nikakve komplikacije. Međutim, AFA su često povezana sa autoimunim oboljenjima, pre svega sa antifosfolipidnim sindromom (AFS) koji se karakteriše trombozom u arterijskoj i venskoj cirkulaciji kao i komplikacijama u trudnoći, spontanim pobačajima. Detekcija LA ukazuje na povećan rizik za nastanak venskih i arterijskih tromboza, rekurentnih spontanih pobačaja, autoimunih oboljenja (SLE, AFS).

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 24h
Cena: 1300 din.