Protein S (PS)

Protein S (PS) je kofaktor proteina C (PC), koji je vitamin K zavisni inhibitor koagulacije. PS stimuliše vezivanje PC za fosfolipidne komponente ćelijske membrane čime pojačava reakciju aktivnog PC sa faktorima V i VIII čak 30 puta. Deficijencija PS se dovodi u vezu sa nastankom venskih tromboza, a pored urođene može biti i stečena (usled deficijencije vitamina K, tokom terapije varfarinom, polnim hormonima i trudnoće, oboljenja jetre i određenih hroničnih infekcija). Deficit PS je uzročni faktor u određenom broju slučajeva diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE).

Uzorak: cP
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 7 dana
Cena: 3200 din.