Trombinsko vreme (TT)

Trombinsko vreme je test koji meri vreme potrebno za formiranje ugruška u plazmi izdvojenoj iz uzorka krvi sa antikoagulansom, kojoj je dodat trombin. Može biti produženo u prisustvu heparina, fibrin degradacionih produkata, u deficitu faktora XII i/ili abnormalnom fibrinogenu. Indikacije su kontrola fibrinolitičke terapije (streptokinaze, urokinaze), praćenje terapije heparinom (pored aPTT) i dijagnoza hiperfibrinolize. Produženo je u a-, hipo- i disfibrinogenemiji, diseminovanoj intravaskularnoj koagulaciji, produkciji fibrin degradacionih produkata.

Uzorak: cP
Metoda: KOAG
Vreme izdavanja: 12h
Cena: 300 din.