Apolipoprotein A-I (Apo A-I)

Lipoproteini (LP) su kompleksi lipida i jedne posebne grupe proteina, apolipoproteina (apo), koji pružaju strukturnu stabilnost lipoproteinima i učestvuju u metabolizmu čestice. Učestvuju u transferu lipida sa jednih na druge lipoproteine omogućavajući njihovo remodeliranje u plazmi. Apo A-I, apo A-II i apo A-IV nalaze se prevashodno na lipoproteinima velike gustine (HDL). Apo A-I i apo A-II se sintetišu u tankom crevu i u hepatocitima, a apo A-IV se stvara samo u crevima. HDL holesterol je najmanja i najgušća lipoproteinska partikula, koja sadrži čak 50% apoproteina.

Od toga je apo A-I glavni apoprotein HDL holesterola, ali sadržani su takođe apo A-I, apo E i apo C. Uloga HDL je protektivna jer uklanja holesterol koji je aterogen iz perifernih tkiva i vraća ga u jetru (reverzni transport holesterola). Proces preuzimanja HDL holesterola na nivou jetre se odvija posredstvom receptora koji imaju sposobnost vezivanja apo A-I, ali se deo HDL holesterola može vezati za LDL receptore zbog sadržaja apo E. Kvantitativno određivanje apo A-I se primenjuje u cilju rane detekcije i procene rizika razvoja ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja. Određivanje apo A-I se sprovodi i u dijagnostici nasledne hipoalflipoproteinemije u Tangier-ovoj bolesti.

Uzorak: s
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 500 din.