Apolipoprotein B (Apo B)

Apo B se javlja u dve forme: apo B-100 i apo B-48. Apo B-100 se sintetiše u jetri i glavni je apolipoprotein VLDL, IDL i LDL, čineći približno 30%, 60% i 95% proteina u ovim lipoproteinima. Apo B-100 je neophodan za stvaranje i sekreciju VLDL iz jetre, ali je i ligand za specifičan LDL receptor preko kojeg se uklanja LDL čestica. LDL receptor je protein na površini ćelije preko kojeg se vezuju i internalizuju lipoproteini koji sadrže apo B-100 ili apo E. Apo B-48 je neophodan za sintezu hilomikrona. Kvantitativno određivanje apo B-100 se primenjuje u cilju rane detekcije i procene rizika razvoja ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja.

Uzorak: s
Metoda: IT
Vreme izdavanja: 6h
Cena: 500 din.