Apolipoprotein E (Apo E)

Apo E je glikoprotein bogat argininom koji se sintetiše u jetri i mozgu i njegove dve glavne uloge u metabolizmu su: transport lipida sa mesta njihove sinteze ili apsorpcije do tkiva gde se skladište i transport holesterola i drugih lipida do jetre radi ekskrecije. Apo E se uglavnom pojavljuje u tri najčešće izoforme (E2, E3, E4).

U metabolizmu lipoproteina apo E potpomaže uklanjanje lipoproteina vrlo male gustine (VLDL) i hilomikrona, velikih lipoproteina koji su odgovorni za inicijalni transport lipida unetih hranom iz krvotoka do jetre. Prilikom procene kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa permanentno visokim nivoima holesterola i triglicerida nakon korigovane ishrane i promene životnog stila, kao i kod pacijenata koji imaju ksantome i sumnju na tip III hiperlipoproteinemije, ponekad se zahteva genotipizacija apo E. Apo E genotipizacija se takođe primenjuje kod pacijenata sa simptomima progresivne demencije.

Uzorak: s
Metoda: NEF
Vreme izdavanja: 15 dana
Cena: 2200 din.