EGFR

EGFR gen daje instrukcije za proizvodnju proteina koji se zove receptor za epidermalni faktor rasta koji se nalazi na povšini ćelije. Vezivanjem faktora za ovaj receptor aktivira signalne puteve koji vode ka proliferaciji ćelija i njihovom diferenciranju.

Najmanje 8 mutacija u EGFR genu je povezano sa razvijem tumora pluća. Somatske mutacije u EGFR se sreću najčešće u karcinomima pluća nemalih ćelija, posebno u adenokarcinomu.

U našim laboratorijam možete uraditi testiranje mutacija u kodonima 18, 19, 20 i 21.

Uzorak za sve analize je tumor (svež, zamrznut ili parafinski kalup).
Vreme izdavanja rezultata je 7 dana.