HLA B27

HLA B27 je protein koji se nalazi na površini belih krvnih ćelija (leukocita). To je specifičan protein koji doprinosi disfunkciji imunog sistema. Prisustvo humanog leukocitnog antigena (HLA) klase 1 alela HLA B27 je povezana sa razvojem spondiloartitisa, grupe povezanih bolesti koje uključuju ankilozni spondilitis i reaktivni artritis. Ankilozni spondilitis je česta inflamatorna reumatska bolest koja pogađa oko 0,5% populacije. 94% pacijenata sa ankiloznim spondilitisom je pozitivna na prisustvo HLA B27. HLA B27 je manje povezan sa reumatskim artritisom kao i sa psorijaznim spondiloartritisom.

Normalni rezultat je negativan a to predstavlja odsustvo HLA B27 ali to ne znači da nema autoimune bolesti. Zbog toga je važno da se rezultat analize tumači sa drugim analizama kao i sa simptomima. Pozitivan rezultat znači da je HLA B27 prisutan. To znači da postoji veći rizik za razvoj određenih autoimunih bolesti.

U svim Aqualab laboratorijama se može uraditi ova analiza. Uzorak je krv sa EDTA antikoagulansom. Vreme izdavanja rezultata je do 5 dana.