Humani Papilloma Virus detekcija DNK i genotipizacija

Humani papilloma virus (HPV) je jedan od velikih faktora rizika za cervikalni kancer. To je treći najčešći karcinom kod žena sa procenom od 53000 novih slučajeva svake godine. Trenutno postoji oko 150 tipova HPV koji su podeljeni u dve grupe: visokorizični i niskorizični a podela je napravljena u zavisnosti od rizika za razvoj od blage displazije do kancera.

Postoji nekoliko metoda koje se koriste za dijagnozu HPV infekcije ali neke imaju mane kao što je ne-standardizacija I subjektivnost, nedovoljna senzitivnost itd. Najperspektivnija metoda za HPV dijagnostiku je direktna detekcija DNK molekula Humanog papilloma virusa.

U Aqualab laboratorijama se ova dijagnostika vrši uz pomoć najsavremenijih aparata za izolaciju DNK molekula i detekciju uz pomoć najsavremenijeg RealTime PCR aparata. U našim laboratorijama radimo detekciju i genotipizaciju 18 visokorizičnih tipova (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 26, 73 i 82) i 3 niskorizična tipa (6, 11 i 81). Kao uzorak se za žene koriti cervikalni bris a za muškarce uretralni bris. Brisevi koji se koriste su najobičniji brisevi bez medijuma. Kada se bris uzme bitno je da se ostavi na vazduhu par minuta da se osuši i potom se vrati u svoju posudicu. Do transporta u laboratoriju brisevi se čuvaju u frižideru.

Vreme izdavanja rezultata je 1-2 dana od dana dolaska uzorka u laboratoriju.