Intolerancija na laktozu

Osobe koje su intolerantne na laktozu nemaju sposobnost potpune digestije šećera laktoze koji se nalazi u mleku. Nedostatak laktaze, enzima koji se stvara u tankom crevu, je uglavnom odgovoran za intoleranciju na laktozu. Normalno, enzim laktaza pretvara mlečni šećer laktozu u dva prosta šećera – glukozu i galaktozu, koji se apsorbuju u krvotoku preko sluzokože creva. Ukoliko osoba ima manjak enzima laktaze, laktoza iz hrane ulazi u creva umesto da bude procesuirana i apsorbovana. U debelom crevu, crevne bakterije interaguju sa nesvarenom laktozom uzrokujući simptome intolerancije na laktozu. Mnoge osobe imaju samo smanjen nivo laktaze i tada su u mogućnosti da konzumiraju mlečne proizvode bez posledica na zdravlje. Osobe koje imaju potpunu intoleranciju na laktozu, već nakon 30 minuta do 2 sata od konzumiranja mlečnih prizvoda ispoljavaju simptome kao što su dijareja, nadutost, grčevi u stomaku, mučnina i povraćanje.

Postoje tri vrste intolerancije na laktozu, koje uzrokuju različiti faktori karakteristični za svaki tip:

1. Primarna intolerancija na laktozu: ovo je najčešći tip i ove osobe započinju život stvarajući dovoljnu količinu laktaze, koju dobijaju iz mleka (neophodna za bebe). Pošto deca zamenjuju mleko sa drugom vrstom hrane, njihova produkcija laktaze se prirodno smanjuje, ali ostaje u dovoljnoj koncentraciji da bi mogla da svari količinu mlečnih proizvoda tokom tipične ishrane odraslih. Kod primarne intolerancije na laktozu, produkcija laktaze naglo opada, što mlečne proizvode čini teškim za varenje. Nastaje u adolescenciji i odraslom dobu, kada ćelije digestivnog trakta ne stvaraju dovoljnu količinu laktaze. Uzrokovana je postepenim smanjivanjem aktivnosti LCT gena nakon detinjstva.

2. Sekundarna intolerancija na laktozu: ovaj tip nastaje kada se u tankom crevu smanjuje proizvodnja laktaze nakon bolesti, povreda ili operacija koje uključuju tanko crevo. Bolesti koje su povezane sa sekundarnim oblikom intolerancije na laktozu su celijakija (nepodnošljivost glutena), bakterijska hiperprodukcija i Kronova bolest.

3. Urođena intolerancija na laktozu: javlja se već kod beba koje se rađaju sa potpunim odsustvom laktazne aktivnosti. Prouzrokovana je mutacijama u LCT genu koji daje uputstva za stvaranje enzima laktaze. Ovaj poremećaj se prenosi sa generacije na generaciju, preko autozomno recesivnog načina prenošenja, što znači da oba roditelja moraju da prenesu na dete mutirani gen da bi se bolest ispoljila. Prevremeno rođena deca mogu imati ovaj oblik intolerancije zbog nedovoljnog nivoa laktaze.

Testiranje intolerancije na laktozu podrazumeva analizu LCT gena (13910C>T) PCR metodom iz krvi (3-5 ml, EDTA kao antikoagulans).

Uzorak: EDTA krv
Metoda: PCR
Vreme izdavanja: 5-7 dana
Cena: 5000 din.