QF-PCR metoda analize horionskih resica i amnionske tečnosti

Ovom metodom se mogu analizirati samo određene numeričke promene hromozoma, i to promene u broju hromozoma broj 13 (Patau sindrom), 18 (Edwards sindrom), 21 (Dawn sindrom) i polnih hromozoma X i Y (XXY Klinefelterov sindrom i X0 Tarnerov sindrom i promene tipa XXX i/ili XYY, u uzorku iz koga se radi QF-PCR (horionske resice ili amnionska tečnost).

Nedostatak ove metode je taj što se ne dobijaju strukturne promene na hromozomima, kao ni sve numeričke promene na hromozomima osim navedenih, za razliku od analize kariotipa klasičnom citogenetičkom metodom, pri čemu se dobija informacija o promenama u broju i strukturu svih 46 hromozoma (dobija se kompletan kariotip).

Metoda: QF-PCR
Uzorak: horionske resice; 3-5ml plodove vode; 1ml krvi iz pupčanika ili abortivni materijal
Vreme izdavanja: 10-15 dana
Cena: 12 000 din.