Serologija – gljivice

Serološki testovi za dijagnozu gljivičnih infekcija se obavljaju kada postoji sumnja na sistemsku mikozu, ili ako se patohistološkim nalazima i kulturama nije otkrilo njihovo prisustvo. Sistemske mikoze su gljivične infekcije unutrašnjih organa koje najčešće nastaju usled inhalacije spora gljivica iz spoljašnje sredine.

Najučestaliji izazivači sistemskih mikoza su Candida spp., Aspergillus spp., Histoplasma capsulatum, Cryptococcus, Neoformans, i sl.

Najkorisniji testovi kojima se utvrđuje prisustvo uzročnika gljivičnih infekcija su oni koji mere specifične antigene, produkte uzročnika.

Antitela na pojedine gljivice mogu biti lažno negativna kod osoba koje su imunokompromitovane pa je u tom slučaju jako važno odrediti ukupan nivo imunoglobulina a ne samo nivo antitela.