Papanicolaou test (PAPA test)

Papanicolaou (PAPA) test predstavlja jednostavnu dijagnostičku metodu kojom se otkriva prisustvo izmenjenih ćelija u uzorku sekreta koji se uzima sa grlića materice. Ova metoda je izuzetno pouzdana za rano otkrivanje raka grlića materice, iako simptomi bolesti nisu prisutni u trenutku uzorkovanja.

Sama procedura je neinvazivna, a uzorak se uzima prilikom rutinskog ginekološkog pregleda pomoću štapića za bris. Rezultati testa se mogu klasifikovati na sledeći način:

  • I grupa – nalaz je negativan i nema prisustva nenormalnih ćelija.
  • II grupa – nalaz je negativan iako postoji prisustvo zapaljenskih ćelija.
  • III grupa – nalaz je pozitivan i postoji prisustvo suspektnih ćelija.
  • IV grupa – nalaz je pozitivan i postoji prisustvo izvesnog broja malignih ćelija.
  • V grupa – nalaz je pozitivan i postoji veliki broj malignih ćelija.

PAPA test se preporučuje svim seksualno aktivnim ženama, jer je redovan PAPA test od ključne važnosti za ranu dijagnostiku raka grlića materice. Samim tim, igra presudnu ulogu u verovatnoći izlečenja od ove bolesti koja pogađa stotine hiljada žena širom sveta.

Uzorak: bris
Metoda: ručna
Vreme izdavanja: 24-48h
Cena: 1000 din.