Anti Mullerian hormon

AMH je Anti Milerov hormon koji se stvara u testisima kod muškaraca i u jajnicima kod žena. Uloga Anti Milerovog hormona u organizmu zavisi od pola i od uzrasta.

*Šta je AMH?

AMH je Anti Milerov hormon koji se stvara u testisima kod muškaraca i u jajnicima kod žena. Uloga Anti Milerovog hormona u organizmu zavisi od pola i od uzrasta. Kod dečaka u najranijem uzrastu AMH ima ulogu u sprečavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod devojčica AMH ima ulogu u omogućavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod žena u reproduktivnom  periodu AMH ima značajnu ulogu u preciznoj regulaciji procesa sazrevanja jajne ćelije i u ovulaciji.

*Znaci kako se krecu nivoi(koncentracija) hormona AMH kod žena?

Koncentracija AMH u krvi kod žena u toku reproduktivnog perioda ukazuje na stepen rasta i razvoja folikula. Nivo ovog hormona tokom celog menstrualnog ciklusa je konstantan i ne zavisi od telesne težine, načina života, upotrebe alkohola. Sa starošću žena, njegov nivo opada. Žene sa sniženim AMH imaju manje jajih ćelija, manje mogućnosti za trudnoću i veći broj spontanih pobačaja. Iz tog razloga AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova, odnosno pokazatelja ovarijalne rezerve.

*Zasto se odredjuje hormon AMH ili koji je značaj odredjivanja hormona AMH?

Klinička upotreba ovog hormona podrazumeva:

-test ovarijalne rezerve – ovarijalna insuficijencija

-praćenje ovarijalnog starenja

-oštećenje ovarijalnog tkiva nakon hirurškog zahvata

-pokazatelj početka menopauze (smanjuje se u menopauzi)

-pokazatelj odgovora, uspeha i potrebne doze lekova kod priprema za veštačku oplodnju

Najaktuelnije je određivanje nivoa AMH na polju asistirane reprodukcije.  AMH je hormonski marker kojim se kvantitativno predviđa rezerva jajnika, starost, funkcionalna iscrpljenost i njegova reakcija na stimulaciju ovulacije.

Ova analiza  se može izvoditi i u cilju procene efikasnosti terapije za karcinom jajnika i u cilju praćenja ove bolesti. Takođe se koristi i kod procene  uzroka nepotpunog spuštanja testisa i kod nejasno diferenciranih polnih organa.

* Sta ukazuju povisene/snizene vrednosti hormona AMH?

Povišene vrijednosti AMH ukazuju na dobar nivo plodnosti. Takodje mogu ukazivati na tumor jajnika i na sindrom policističnih jajnika.

Snižene vrijednosti se javljaju u predmenopauzi i menopauzi.

*Koji uzorak se koristi za odredjivanje ove analize?

AMH se određuje u uzorku venske krvi.