Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c)

Glikozilirani hemoglobin A1c (skraćeno HbA1c) je marker dijabetesa. Predstavlja jedan od derivata krvi koji nastaje slepljivanjem belančevina hemoglobina i glukoze u procesu glikacije. Hemoglobin je protein koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima.

*Šta je glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c)?

Glikozilirani hemoglobin A1c (skraćeno HbA1c) je marker dijabetesa.

Predstavlja jedan od derivata krvi koji nastaje slepljivanjem belančevina hemoglobina i glukoze u procesu glikacije. Hemoglobin je protein koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima.

*Koja je uloga HbA1c?

Njegova uloga u organizmu je da vezuje kiseonik i transportuje ga kroz organizam. Glukoza, koja se normalno nalazi u krvi, može spontano da se vezuje za hemoglobin i tako nastaje glikohemoglobin (HbA1c). Što je veća koncentracija glukoze u krvi, veća je i koncentracija ovog parametra.

*Zašto se radi HbA1c?

Ova analiza se radi da bi se identifikovale osobe koje imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa, kao i zbog pomoći  u dijagnozi i praćenju uspešnosti terapije kod ovog oboljenja.

Nivo vrednosti HbA1c koristi se za dugoročnu kontrolu regulisanosti nivoa glukoze u krvi kod bolesnika sa diabetes mellitusom.

HbA1c služi za procenu cirkadijalnog ritma glukoze i kvaliteta metaboličke regulacije šećerne bolesti za jedan duži vremenski period  (u proteklih 2 do 3 meseca).

Određivanje Hba1c je mnogo pouzdanija metoda za otkrivanje postojanja loše metaboličke regulacije šećerne bolesti, naročito u onim slučajevima u kojima ona može ostati neotkrivena ako se samo jednom u 2-3 meseca određuje šećer u krvi ili ako se samo radi dnevni glikemijski profil.

*Šta pokazuje HbA1c?

HbA1c pokazuje samo srednju vrednost šećera u krvi tokom dva ili tri meseca, ali ne pruža uvid u kolebanje nivoa šećera u krvi tokom dana, ne otkriva eventualne hipoglikemije i ne omogućava da se odabere najbolja vrsta, doza i vreme ubrizgavanja insulina. Određivanje ovog parametra nije zamena za kontrolu šećera u krvi, već se samo dobro sa njom dopunjava.

*Kad treba određivati HbA1c?

Određivanje ovog parametra iz krvi se preporučuje kod osoba sa rizikom od razvijanja šećerne bolesti i kod osoba sa simptomima dijabetesa.

  • Preporuka je da se vrednost HbA1c određuje:

-Na 6 meseci kod dobro regulisanog dijabetesa.

-Na svaka 3 meseca kod loše kontrolisanog dijabetesa tipa 1 i 2 kao i kod novotkrivrnih bolesnika.

-Barem jednom godišnje kod osoba koje imaju povećan rizik za nastanak šećerne bolesti.

*Zašto je važno smanjenje vrijednosti HbA1c?

Nivo HbA1c je u direktnoj vezi sa rizikom za razvoja svih komplikacija dijabetesa. Smanjenje vrijednosti HbA1c za 1% dovodi do:

  • smanjenja rizika od nastanka svih komplikacija za 21%
  • smanjenja rizika od smrtnog ishoda izazvanog dijabetesom za čak 21%
  • pada rizika od nastanka infarkta srca za 14%
  • smanjenja učestalosti mikrovaskularnih komplikacija (neuropatije, otkazivanja rada bubrega i

  oštećenja vida) za čak 37%

*Uzrokovanje HbA1c?

HbA1c se određuje u uzorku venske krvi.

Nije potrebna nikakva posebna priprema za određivanje ove analize.