Kalprotektin (fekalni)

Fekalni kalprotektin (FCP) je veoma pouzdan bio-marker zapaljenja digestivnog trakta. Pogodan je za procenu i praćenje toka bolesti i efekta tretmana kod ove grupe pacijenata.

*Šta predstavlja fekalni kalprotektin ?

 

Fekalni kalprotektin (FCP) je veoma pouzdan bio-marker zapaljenja digestivnog trakta. Pogodan je za procenu i praćenje toka bolesti i efekta tretmana kod ove grupe pacijenata.

Fekalni kalprotektin je protein koji se oslobađa iz leukocita, tačnije neutrofila, koji se nalaze na mestima inflamacije, kod pacijenata sa inflamatornom bolesti creva. Prilikom zapaljenja, neutrofili migriraju u inflamovano područje i oslobađaju kalprotektin. Kalprotektin se vezuje za kalcijum i cink i predstavlja 60% svih proteina u citoplazmatskom matriksu.

 

*Koja je uloga i značaj određivanja koncentracije fekalnog kalprotektina u organizmu?

 

-Njegovo određivanje omogućava razlikovanje funkcionalnih crevnih smetnji (na primer iritabilni kolon) od organskih zapaljenskih bolesti creva kao što su : kolitis, Kronova bolest, ulceracije, divertikulitis, polipi, adenomi, maligni tumor, infektivne bolesti;

 

-Značajan je za pacijenate koji žele izbeći invazivna (neugodna) endoskopska ispitivanja;

 

-Ima regulatornu funkciju u upalnom procesu i ima antimikrobna i antiproliferativna svojstva;

 

-Koncentracija fekalnog kalprotektina može biti od značaja u dijagnostičkoj obradi pacijenata koji se javljaju lekaru opšte prakse sa difuznim gastrointestinalnim simptomima ili u daljoj dijagnostici i praćenju pacijenata sa inflamatornom bolešću creva upućenih gastroenterologu;

 

– Značajno smanjuje nepotrebnu invazivnu dijagnostiku (kolonoskopija, sigmoidoskopija);

 

–  Važnu ulogu ima u praćenju aktivnosti  IBD (Inflammatory bowel disease- inflamatorna bolest creva, predstavlja grupu hroničnih poremećaja koje karakteriše inflamacija i oštećenje tkiva gastro-intestinalnog trakta, hronično zapaljenje dela ili celog digestivnog trakta );

 

*Koji uzorak se koristi za određivanje ove analize?

 

Fekalni kalprotektin se određuje iz uzorka stolice. Test je pouzdan, a protein je stabilan u uzorcima stolice i do 7 dana na sobnoj temperaturi. Dovoljno je 5 gr stolice za tačnu analizu.

 

*Koje je vreme izdavanje rezultata u Aqualab laboratorijama?

 

Vreme izdavanje rezultata ELISA metodom je 24-48h, odnosno EIA metodom 5-7 radnih dana.