Maligni melanom – rak kože

Definicija i nastanak: Maligni melanoma ili rak kože je tumor kože koji nastajem malignom transformacijom melanocita. Melanociti su ćelije smeštene u epidermu (površinski sloj kože) i njihova glavna funkcija jeste sinteza i distribucija pigmenta melanina. Melanom se javlja na koži, ali i na sluzokoži svih organa, na noktima ili u očima. U ranoj fazi ćelije tumora nalaze se u najpovršnijim slojevima kože, a vremenom se šire ka dubljim slojevima, limfnim i krvnim sudovima, preko kojih se mogu proširiti do limfnih čvorova i unutrašnjih organa.

*Šta je maligni melanom?

Maligni melanoma ili rak kože je tumor kože koji nastajem malignom transformacijom melanocita. Melanociti su ćelije smeštene u epidermu (površinski sloj kože) i njihova glavna funkcija jeste sinteza i distribucija pigmenta melanina.

*Gde se javlja maligni melanom?

Melanom se javlja na koži, ali i na sluzokoži svih organa, na noktima ili u očima. U ranoj fazi ćelije tumora nalaze se u najpovršnijim slojevima kože, a vremenom se šire ka dubljim slojevima, limfnim i krvnim sudovima, preko kojih se mogu proširiti do limfnih čvorova i unutrašnjih organa.

*Kako prepoznati melanom?

Alarmantni simptomi po ABCDE karakteristikama za samopregled su:

  • A- pojava asimetričnog mladeža , gde jedna strana mladeža nije ista kao druga po boji, obliku i veličini;

  • B- nejasne granice mladeža , gde su ivice mladeža nepravilne, podrivene i nejasne;
  • C- različita boja mladeža od uobičajene , kao što su svetlo i tamno braon, crna, crvena ili plava, mada može biti i bez boje ili u boji kože,
  • D- kao i veličina mladeža- melanomi su najčešće veći od 6mm u prečniku, ali mogu biti i manji.
  • E- poslednja karakteristika je primetno uvećanje mladeža.

*Faktor rizika za nastanak melanoma?

Visok rizik predstavlja genetska sklonost, više od 50 mladeža, xeroderma pigmentosum, kongenitalni nevusi, postojanje displastičnih nevusa i stanje imunosupresije.

UV zračenje je jedan od faktora, mada se melanom  javlja i na mestima koja nikad nisu izložena suncu, kao i kod beba koje takođe nisu bile izložene UV zracima, tako da sunce nije jedini faktor rizika.

UV zračenje u solarijumima može da dovede do nastanka melanoma. Zbog toga je zaštita od ultravioletnog zračenja (UV zračenje) važan element prevencije raka kože.

*Dijagnoza melanoma?

Konačna dijagnoza se postavlja isključivo patohistološkom analizom uzorka tkiva.

U korisne parametre pri dijagnozi i praćenju melanoma ubrajaju se i Melanom inhibirajuća aktivnost (MIA), Nagalase (alpha-N-acetilgalaktozaminidaza) i Protein S-100.

*Lečenje melanoma?

Lečenje melanoma zavisi od stepena proširenosti bolesti u trenutku otkrivanja (stadijuma bolesti). Tok bolesti zavisi od pojave i selekcije agresivnih tumorskih ćelija i odbrambene sposobnosti or-ganizma. Ukoliko se melanom dijagnostikuje i sa lečenjem krene blagovremeno gotovo je uvek izlečiv. U suprotnom širi se na druge delove tela, najčešće na limfne čvorove, pluća, jetru, mozak i kosti gde postaje težak za lečenje, najčešće sa fatalnim ishodom.