Alibunar

Aqualab laboratorije pružaju građanima Alibunar preko 4000 laboratorijskih analiza. Laboratoriju možete posetiti u ulici Nemanjina bb.

Naše laboratorije pružaju najmodernije usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, a u svom poslovanju koristimo najsavremeniju opremu i reagense. Korisnici naših usluga mogu se lično uveriti u kvalitet naših usluga koje se temelje na dobroj laboratorijskoj praksi, pouzdanosti i specifičnosti svih analiza, kao i stručnom osoblju koje kontinuirano radi na poboljšanju usluga naših laboratorija.

Kako bi sve potrebe i želje naših korisnika bile zadovoljene, uvek primenjujemo najviše standarde unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta koje idu u korak sa svim međunarodnim protokolima. Kod nas možete obaviti sve visokospecifične analize iz oblasti laboratorijske dijagnostike, a u njih spadaju hematološka, patohistološka, mikrobiološka, genetička i biohemijska ispitivanja.

« Mapa laboratorija