Genetika i sport

Uticaj gena na sportske aktivnosti pojedinaca

Koliko mora trajati prosečna fizička aktivnost da bi se čovek rešio neželjenih kilograma?

Zašto je, za isti rezultat, nekome potrebno ‘svaki dan dušu ostaviti u tere – tani’, a drugome to polazi za rukom sa svega par sati znojenja dnevno? I ne samo to, zbog čega nekome više odgovaraju treninzi izdržljivosti, dakle, aerob – ni treninzi poput trčanja, plivanja ili aerobika, a drugome treninzi snage, kao što je sprint ili dizanje tegova?

Odgovor se krije u jednoj reči: geni.

Naša analiza obuhvata gene: ACE – regulacija krvnog pritiska, fizička aktivnost koja zahteva snagu i brzinu, ACTN3 – odgovoran za stvaranje velike snage/brzine u kratkom vremenu, ADRB3 , ADRB2 utiču na intenzitet i trajanje fizičke aktivnosti, HIF1 – bitan kod energetski zahtevnih sportova.