Interleukin 6 i drugi markeri inflamacije kod Covid pacijenata

INTERLEUKIN 6 (IL-6)

Krajem prošle godine u Wuhanu u Kini su registrovani prvi pacijenti sa neobjašnjivim upalama pluća. Nekoliko dana kasnije detektovan je uzročnik ovih pneumonija – novi beta korona virus, koji je dobio naziv SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome corona virus 2).

SARS CoV-2 napada pre svega pluća, ali i druge organe. Dovodi do multiorganskog oštećenja tako što se vezuje za angiotenzinkonvertujući enzim 2 receptor, protein koji se nalazi u površinskim slojevima ćelija pre svega u plućima, srcu i bubrezima.

Većina pacijenata sa COVID 2019, pokazuje blage simptome, medjutim pojedini razvijaju i težu kliničku sliku. Trenutno ne postoji specifična terapija za dato oboljenje. Zato se veliki značaj pripisuje biomarkerima, koji mogu da pomognu u praćenju obolelih pacijenata.

U poredjenju sa pacijentima koji su imali blagu kliničku sliku, pacijenti sa težim oblikom oboljenja su imali limfocitopeniju, povećane koncentracije proteina akutne faze CRP, feritina, kao i enzima LDH. Istraživanja pacijenata sa upalama pluća, ukazuju na razvoj tzv.“oluje” proinflamatornih biomarkera i citokina.

Jedan od značajnih biomarkera koji može pomoći u monitoringu obolelog pacijenta je i INTERLEUKIN 6 (IL-6).

Interleukin 6 je protein (citokin) koji ispoljava višestruke aktivnosti u organizmu. On utiče na regulaciju imunog i nervnog sistema, uključen je u regeneraciju jetre, kao i u metaboličku kontrolu celog organizma. Više informacija o proteinu INTERLEUKIN 6 (IL-6) možete pogledati ovde.

U svim našim laboratorijama možete uraditi sve ove markere koji pomažu u monitoringu obolelih COVID 2019 pacijenata:

  • INTERLEUKIN 6
  • CRP
  • FERITIN
  • LDH

AQUALAB LABORATORIJE!
LABORATORIJE VAŠE PORODICE