PIVKA-II

PIVKA tumor marker i PIVKA II test biomarker se kombinuje sa AFP, jer sam AFP daje povišene vrednosti i kod drugih tumora, kao recimo testikularni, embrionalni ili karcinom želudca. Osetljivost ovog biomarkera je veća i kreće se 48-62%, a specifičnost 81-98% u dijagnostikovanju HCC.

Hepatocelularni karcinom (HCC) je 6. najčešći maligni tumor digestivnog sistema i ima visoku stopu morbiditeta i mortaliteta. On je drugi najčešći razlog mobiditeta(smrti) od tumora kod muškaraca, a 6. kod žena širom sveta. Najčešći faktori rizika koji dovode do razvoja ovog karcinoma su hronične infekcije Hepatitis B virusom ili Hepatitis C virusom.

Hepatocelularni karcinom ne daje kliničke simptome u ranoj fazi bolesti i skoro 2/3 slučajeva se otkrije tek u uznapredovalim fazama, kada svega 20% pacijenata je pogodno za operaciju.Zato je rana dijagnostika i praćenje važno za smanjenje smrtnosti pacijenata.

Kod pacijenata sa hroničnom bolešću jetre preporuka je da se ultrazvučnim pregledom prati stanje bolesti. Medjutim, kako sama tehnika zavisi od operatera i nije pogodna kod gojaznih osoba, niti za rano otkrivanje bolesti, preporuka je da se koriste i biomarkeri. Jedan od najčešće korišćenih biomarkera za primarne tumore jetre je AFP. Povišene vrednosti ovog biomarkera, medjutim mogu da budu i kod drugih tumora, kao recimo testikularni, embrionalni ili karcinom želudca.

PIVKA II je protein poznat pod nazivom des-gama-karboksi-protrombin.On je abnormalna forma protrombina koji nastaje usled stečenog defekta u posttranslacionoj karboksilaciji prekurzora protrombina u tumorskim ćelijama.Nastaje kao rezultat odsustva vitamin K antagonista.

Određivanje ovog biomarkera je pouzdaniji test od AFP u dijagnostikovanju hepatocelularnog karcinoma i manje se povišava kod hroničnih infekcija.Kombinovana dijagnoza ova dva biomarkera AFP i PIVKA II značajno je poboljšala dijagnostičku efikasnost hepatocelularnog karcinoma(HCC).