Nutrigenetika

nutrigenetika 2

NUTRIGENETIKA

Šta je Nutrigenetika?


Nutrigenetika je nauka koja proučava efekat genetičkih varijacija na dijetetski odgovor i ulogu nutrijenata i bioaktivnih komponenata hrane na gensku ekspresiju. Nutrigenetika opisuje uticaj naslednih osobina na odgovor organizma na specifični prehrambeni režim.
Korišćenje ovih informacija omogućava sticanje novih znanja u cilju boljeg razumevanja interakcije gena u zavisnosti od genotipa sa ciljem razvoja personalizovanih strategija ishrane za optimalno zdravlje i prevenciju bolesti. Danas se sve više proučava interakcija životnog stila, ishrane i gena. Polazi se od pretpostavke da sastojci iz hrane mogu prouzrokovati razvoj oboljenja i da se genetički rizici mogu umanjiti funkcionalnom prehranom.

Nutrigenetika identifikuje, klasifikuje i karakteriše varijacije u ljudskom genomu te na taj način omogućava razumevanje metabolizma i tolerancije na sastojke hrane. Geni mogu da utiču na iskorišćavanje i metabolizam nutrijenata, a funkcionalne posledice genskih mutacija mogu biti značajno prigušene sprovođenjem ciljane nutritivne terapije koja kompenzuje genetički uzrokovane metaboličke defekte.

Kako nam može pomoći?


Cilj nutrigenetike je da ranom detekcijom rizika utiče na razvoj bolesti i personalizacija prehrambenih preporuka zasnovanih na genotipu. Ovim analizama možemo utvrditi da li naše telo dobro metaboliše ugljene hidrate i masti, da li smo skloni gojenju, da li imamo rizik za dijabetes i insulinsku rezistenciju. Cilj nutrigenetike je prepoznati specifične karakteristike pojedinaca, na osnovu kojih je moguće optimizovati ishranu. Veći broj naučnih studija je pokazalo da se dijetom zasnovanom na genotipu postižu efikasniji i dugotrajniji rezultati u procesu gubitka telesne mase, nego kada se dijeta sprovodi nasumično ili prema popularnom režimu ishrane. Personalizovana DNK analiza omogućava da svoje prehrambene navike oblikujemo u skladu sa sopstvenim genetskim zapisom.

U Aqualab plus laboratorijma možete da uradite analizu panela od osam gena i to:

1. PPARG2, Pro12Ala, C34G (gen za gama 2 receptor aktiviran peroksizomnim proliferatorom) – ovaj polimorfizam je povezan sa povećanim rizikom za nastanak dijabetes melitusa tip 2.
2. ADRB2, Gln27Glu, C5318G (gen za beta 2 adrenergički receptor) – ovaj polimorfizam može dovesti do smanjene razgradnje masti i nakupljanja masnog tkiva.
3. ADRB2, Arg16Gly, A46G (gen za beta 2 adrenergički receptor)-ovaj polimorfizam može dovesti do smanjene razgradnje masti i nakupljanja masnog tkiva.
4. ADRB3, Trp64Arg, T190C (gen za beta 3 adrenergički receptor)-ovaj polimorfizam dovodi do smanjenja razgradnje masti i povezan je sa povećanim vrednostima BMI (Body Mass Index).
5. FABP2, Ala54Thr, G163A (gen za protein nosač masnih kiselina 2)-Ovaj polimorfizam je povezan sa povećanim afinitetom ovog proteina za dugolančane masne kiseline i povećanim unosom triglicerida u ćelije tankog creva.
6. LPL, HindIII, T495G (gen za lipoproteinsku lipazu) – ovaj polimorfizam je povezan sa sniženim vrednostima HDL holesterola i hipertrigliceridemijom.
7. INS, -23Hphl, A>T (gen za insulin) – ovaj polimorfizam povećava rizik za predispoziciju za Diabetes mellitus 2
8. FTO, A23525T (gen za protein povezan sa masnoćama i gojaznošću) – ovaj polimorfizam je povezan sa nakupljanjem masnog tkiva u organizmu
Ova nutrigenetička analiza je osnova za izradu personalizovanog programa ishrane koji je prilagođen dobijenom genotipu, kreiranog od strane stručnjaka. Kao uzorak za analizu se mogu koristiti krv sa EDTA ili bukalni bris (bris koji se uzima sa unutrašnje strane obraza). Za ovaj test nije potrebna posebna priprema i može se uraditi bilo kada u toku dana. Rezultati za datu analizu su gotovi za 7 dana.

AQUALAB PLUS LABORATORIJE LABORATORIJE VAŠE PORODICE

nutrigenetika