Tumor markeri

Tumor je svaka nenormalna proliferacija (umnožavanje) ćelija u organizmu.

 

Tumor marker je supstanca koja se nalazi u ćelijama, tkivima ili telesnim tečnostima. Stvara je sam tumor ili domaćin kao odgovor na prisustvo tumora. Na osnovu merenja koncentracije tumor markera u krvi utvrđuje se prisustvo tumora i razlikovanje stadijuma tumora u organizmu. Određivanje tumor markera ima primenu u dijagnozi, prognozi bolesti, utvrđivanje stupnja i lokalizacije tumora, kao i praćenje efikasnosti terapije i predviđanje odgovora na terapiju.

Postoje dve vrste tumora benigni (dobroćudan) i maligni (zloćudan). Pojam KANCER se odnosi isključivo na maligne tumore.

Tumorski markeri mogu biti:

Enzimi (LDH, ALP, NSE, PSA, amilaza…)

Hormoni (ACTH, kalcitonin, prolaktin, PTH, hCG, gastrin, hormon rasta…)

Onkofetalni antigeni (AFP, CEA…)

Citokeratini (CIFRA 21-1, tkivni polipeptidni antigen- TPA…)

Ugljenohidratni molekuli (CA 125 i HE4 (ROMA vrednost), CA 19-9, CA 15-3, CA 50, CA 72-4…)

Proteini (beta2-mikroglobulin, C-peptid, feritin…)

Genetski markeri (BRCA2…)