Politika Kvaliteta

LABORATORIJE ZA BIOHEMIJSKA I HEMATOLOŠKA ISPITIVANJA – AQUALAB

Politika kvaliteta laboratorije za biohemijska i hematološka ispitivanja – AQUALAB je sastavni deo poslovne politike AQUALAB LABORATORIJA, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju zakonom propisanog, ali i tržišno orijentisanog poslovnog sistema, sa ciljem zadovoljenja potreba i zahteva korisnika laboratorijskih usluga, i uz stalno poboljšanje sistema menadžmenta i povećanja efektivnosti poslovanja AQUALAB LABORATORIJA.

Politika kvaliteta laboratorije se ostvaruje kroz:

Konkretne i merljive ciljeve sistema menadžmenta, obavezu rukovodstva laboratorije za biohemijska i hematološka ispitivanja – AQUALAB da ostvaruje dobru laboratorijsku praksu i kvalitet svojih usluga, u skladu sa standardnim i internim validovanim metodama i potrebama i zahtevima korisnika laboratorijskih usluga, uspostavljanje, održavanje i poboljšavanje kvaliteta ispitivanja, koji zadovoljava potrebe korisnika laboratorijskih usluga, proveru tačnosti rezultata ispitivanja, učešćem u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima i spoljnim kontrolama, razumevanje zaposlenih za zahteve i potrebe korisnika laboratorijskih usluga, planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih, plansku nabavku predmeta nabavke i usluge, od verifikovanih dobavljača, koji utiču na kvalitet ispitivanja, stalno unapređenje motivacije za maksimalno angažovanje zaposlenih, ažurno i strucno rešavanje eventualnih prigovora primljenih od korisnika ili drugih zainteresovanih strana, efikasno upravljanje eventualnim neusaglašenim ispitivanjima, upoznavanje i obuku zaposlenih u laboratoriji za biohemijska i hematološka ispitivanja – AQUALAB sa politikom kvaliteta laboratorije, procedurama i uputstvima za obavljanje poslova, proceduru koja omogućava zaštitu poverljivih informacija korisnika laboratorijskih usluga, kao i izbegavanje uplitanja i integritet laboratorije za biohemiju.

U svom radu laboratorija za biohemijska i hematološka ispitivanja – AQUALAB i dosledno sprovodi ovu politiku kvaliteta laboratorije koju je predložio rukovodilac laboratorije, a odobrio direktor.

Rukovodilac laboratorije izjavljuje da će primenjivati standardnu laborotorijsku uslugu, uz obezbeđenje da je svima u laboratoriji za biohemijska i hematološka ispitivanja – AQUALAB i politika kvaliteta laboratorije dostupna i objašnjena.

Politika kvaliteta laboratorije se preispituje minimum jedanput godišnje, da bi se utvrdila njena efektivnost.

Poverenje u kvalitet

Poverenje u kvalitet ostvarujemo:

– radom po principima dobre laboratorijske prakse
– primenom i stalnim unapređenjem sistema upravljanja
kvalitetom, zasnovanog na sertifikaciji nemačkog TÜV SÜD prema ISO 9001:2015.
– sistemom unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta
– primenom standardnih međunarodno priznatih metoda ispitivanja
– brzim izdavanjem rezultata
– stručnim konsultacijama sa korisnicima
– širokim spektrom standardnih i visokospecifičnih analiza