Priprema pacijenata za uzimanje briseva

vađenje brisa u Aqualab laboratorijama

Brisevi grla, jezika, usne i nosne duplje

Bris se uzima ujutro pre jela. Ako se bris uzima tokom dana vremenski razmak od uzimanja hrane do uzimanja brisa treba da bude najmanje 1h. Briseve radi mikrobiološke analize ne treba uzimati ukoliko je pacijent pod antibiotskom terapijom. Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije treba uzeti najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu lekara. Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.
Genitalni brisevi

  1. Pacijentkinja od koje se uzima vaginalni i/ili cervikalni bris ne treba da ima odnos prethodnog dana.
  2. Cervikalni bris na hlamidije i mikoplazme ne treba uzimati u periodu ovulacije (sredina mesečnog ciklusa).
  3. Pacijent od kojeg se uzima uretralni bris ne treba da urinira 1-2h pre davanja brisa.

Brisevi kože, rane i ostali brisevi

Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.
Rana može biti inficirana bakterijama koje se nalaze na ili u samom bolesniku ili bakterijama iz okoline. Pre uzimanja brisa rane, pacijent ne sme koristiti antibiotike, niti bilo kakve kreme ili masti.
U toku lečenja ponoviti uzimanje brisa, jer se vrlo često kod takvih pacijenata razvija otpornost na antibiotike.

Bris oka

Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije leka.
Uzima se materijal sa konjunktive pomoću sterilnog brisa koji se prethodno može natopiti sa nekoliko kapi sterilnog fiziološkog rastvora.

Napomena:

Laboratorijski nalazi se izdaju nakon 48-72h.