Uputstva za sakupljanje urina (mokraće) za mikrobiološka ispitivanja

uzorak urina

Prvi jutarnji urin

Najbolji uzorak urina za analizu je prvi jutarnji urin (najkoncentrovaniji). Ukoliko pacijent često mokri uzima se u rad bilo koji uzorak urina. Pre uzimanja uzorka potrebno je detaljno pranje vodom i sapunom. Žena treba da detaljno opere spoljne genitalije i analnu regiju tako da mlaz vode ide spreda ka pozadi. Muškarac treba da posebno opere prepucijum uz povlačenje ka korenu penisa. Potrebno je tri puta se nasapunjati i isprati vodom. Koža se posuši čistim, peglanim ubrusom.

Za pregled se uzima prvi jutarnji urin – tehnika srednjeg mlaza. Sterilna posuda se otvori tako da se ne dodiruju rubovi posude ili poklopca. Kada se započne mokrenje broji se od 3 do 5 sekundi, a zatim se podmetne sterilna posuda da se uhvati srednji mlaz. U najkraćem roku doneti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju. Svako duže stajanje urina na sobnoj temperaturi utiče na pouzdanost nalaza.

Uzorak urina kod male dece – sakupljanje u kesicu za urin

Dete se detaljno opere u predelu genitalno analne regije toplom vodom i sapunom. Koža se posuši čistim, peglanim ubrusom i čistim opranim rukama se zalepi kesa. Posle 40 do 50 minuta kesa se skida, pakuje u sterilnu posudu za urin i dostavlja laboratoriji. Ukoliko dete nije mokrilo za to vreme, skida se kesa i uz ponovno pranje, na isti način se postavlja druga. U najkraćem roku doneti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju.

Uzorak urina iz katetera

Uzorak uzima SAMO zdravstveni radnik. Površina katetera na mestu gde će se punktirati kateter se obriše dezinfekcionim sredstvom, a potom se punktira iglom i urin se navuče u špric. Povoljnije je urin dostaviti u špricu. U slučaju da je zbog transporta to nemoguće, urin treba prebaciti aseptično u sterilnu posudu.
Kada su uslovi transporta nepovoljni ili traju duže od 2h, urin se po uzimanju može zasejati na urikult na način koji preporučuje proizvođač. Urin do bakteriološke obrade čuvati u frižideru!

Uzorak urina za testiranje na Chlamydiu Trachomatis kod muškaraca

Pacijent ne treba da urinira najmanje 1h pre davanja uzorka urina. Sakupiti prvih 5mL ili više urina u sterilnu posudu i dobro zatvoriti poklopac.

Napomena:

Laboratorijski nalazi se izdaju nakon 48-72h.