Sentis paneli za nasledne karcinome (muški i ženski paneli)

Nasledni karcinomi čine 5 do 10% svih karcinoma, a osobe sa nasleđenim genskim mutacijama imaju veće šanse za ispoljavanje određenih vrsta karcinoma u ranijem životnom dobu od ostatka populacije.

Zašto bi trebalo uraditi Sentis panel za nasledne karcinome?

 

 

Sentis testovi za nasledne karcinome su efikasni u otkrivanju genetičkih predispozicija za razvijanje karcinoma. Nakon dobijanja genetičkih informacija, osobe sa velikim rizikom od oboljevanja od karcinoma, uz redovne kontrole i preduzimanje preventivnih mera, mogu da poboljšaju svoje zdravlje i kvalitet života.

Tako na primer, osobe koje u porodici imaju mutaciju BRCA1/2 gena, imaju povećan rizik od razvijanja različitih tipova karcinoma.

 

 

BGI SENTISTM panel za nasledne karcinome analizira mutacije u 79 gena povezanih sa 24 tipa naslednih karcinoma, uključujući i najčešće tipove karcinoma, poput naslednog karcinoma dojke, jajnika, kolorektalnog karcinoma, karcinoma prostate i želuca.

 

Panel za nasledne karcinome kod žena

Ovaj panel analizira 74 gena koja su povezana sa 23 tipa karcinoma, koji osim najčešćih tipova koji su prethodno navedeni, obuhvata i analizu gena koji su povezani sa razvojem: melanoma, karcinoma endometrijuma, bešike, štitne žlezde, paraštitne žlezde, neurofibrotozom, feohromocitom, porodičnim paragangliomom, retinoblastomom, hondrosarkomom, gastrointestinalnim karcinomom, sklerozom, nefroblastomom i karcinomom bazalnih ćelija.

 

Panel za nasledne karcinome kod muškaraca

Panel za nasledne karcinome kod muškaraca obuhvata analizu 79 gena koji su povezani sa 22 tipa karcinoma. Pored onih najčešćih, kao što su karcinom dojke, prostate, pankreasa i kolorektalni karcinom, ovaj panel analizira i gene koji su povezani i sa: karcinomom želuca, gastrointestinalnog trakta, bešike, štitne i paraštitne žlezde, melanomom, sarkomom, neurofibrotozom, feohromocitom, porodičnim gangliomom, uretarnim karcinomom, nefroblastomom i karcinomom bazalnih ćelija.

 

Ko bi trebao da uradi Sentis panel za nasledne karcinome?

Sentis paneli za nasledne karcinome su odgovarajući i preporučljivi svim osobama kojima je neophodno da potvrde uzrok karcinoma ili u cilju donošenja odluka oko terapije i opcija kliničkog lečenja. Takođe, članovi porodice obolele osobe mogu imati koristi od testiranja, jer im omogućava pristup vrednim genetičkim informacijama, kao i procenu rizika od razvijanja drugih tipova karcinoma.

Paneli koje možete uraditi u Aqualab laboratorijama su takođe preporučljivi i osobama koje žele da dobiju procenu rizika od naslednih oblika karcinoma, jer ukoliko se dobije pozitivan rezultat za neki tip karcinoma, mogu se preduzeti sve neophodne preventivne mere da se razvoj karcinoma spreči. Ostalim članovima porodice može omogućiti izbegavanje nepotrebnih intervencija ukoliko se dobiju negativni rezultati za mutaciju ili mutacije koje su poznate u porodici.

 

Skrining paneli poput ovih mogu poboljšati kako Vaše, tako i zdravlje Vaše porodice, kao i da Vam omogući otkrivanje karcinoma u početnim stadijumima, kada su šanse za izlečenje ujedno i najveće.

 

 

Autor: Katarina Katanić, master molekularni biolog