SEROLOGJIA

Përgatitja e pacientëve për analiza

Disa këshilla se çfarë duhet të dini përpara se të vini tek ne për një analizë.

Mëso më shumë

Të gjitha produktet

Kategorija
Filtrat Rendit
Rivendos Aplikoni
Slika
Šifra
Ime
Kategorija
Vreme izdavanja rezultata
Cena
Dodaj u korpu
Priprema uzoraka za PRP
703
u,s-Hidroksiprolin
IMUNOKIMIA
15 dana
5.000,00 RSD
Priprema uzoraka za PRP
694
u,s-Serin
IMUNOKIMIA
15 dana
5.000,00 RSD
Priprema uzoraka za PRP
695
u,s-Tirozin
IMUNOKIMIA
15 dana
3.500,00 RSD
Priprema uzoraka za PRP
693
u,s-Treonin
IMUNOKIMIA
15 dana
5.000,00 RSD
Priprema uzoraka za PRP
700
u,s-Triptofan
IMUNOKIMIA
15 dana
5.100,00 RSD
Nova analiza FISH-(EWSR1 translokacija)
1285
Uterus sa adneksama
PATOHISTOLOGJIA
5-6 dana
5.200,00 RSD
Priprema uzoraka za PRP
1007
Uzimanje 4 uzoraka salive
IMUNOKIMIA
400,00 RSD
Uzimanje genitalnih briseva-ginekolog
1070
Uzimanje genitalnih briseva
MIKROBILOGJIA
150,00 RSD
Uzimanje genitalnih briseva-ginekolog
1071
Uzimanje genitalnih briseva-ginekolog
MIKROBILOGJIA
250,00 RSD
Priprema uzoraka za PRP
1006
Uzimanje uzoraka salive
IMUNOKIMIA
200,00 RSD
Uzimanje genitalnih briseva-ginekolog
1067
v-Kontrola sterilnosti vazduha
MIKROBILOGJIA
48h
520,00 RSD
Priprema uzoraka za PRP
1004
Vadjenje krvi
IMUNOKIMIA
100,00 RSD
18586

Klikom na sledeće linkove možete preuzeti aktuelne cenovnike za 2023. godinu.

Biohemija - cenovnik za 2023. godinu

Mikrobiologija - cenovnik za 2023. godinu