Stručni tim

Stručni tim Aqualab laboratorija čine: doktori nauka, profesori Univerziteta, lekari specijaliste iz oblasti kliničke biohemije, transfuziologije, mikrobiologije, patohistologije, medicinske citologije, kao i veliki broj medicinskih biohemičara i laboratorijskih tehničara. Danas, tim AQUALAB laboratorija čini preko 500 ljudi, a broj se svakodnevno povećava.

Svi zaposleni su članovi odgovarajućih zdravstvenih komora i stručnih udruženja i redovno se usavršavaju kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i praćenje najnovije stručne literature.

Mr. Ph. Jelena Jovanović

Med. Biohemičar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mr. Ph. Jelena Jovanović

Med. Biohemičar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mr. Ph. Jelena Jovanović

Med. Biohemičar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mr. Ph. Jelena Jovanović

Med. Biohemičar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.