Uslovi korišćenja

Sve informacije koje su dostupne na Internet prezentaciji Aqualab su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije koje Aqualab objavljuje na svojoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Aqualab može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj Internet prezentaciji.

Aqualab se trudi da stalno ažurira podatke na svojoj Internet prezentaciji. Ipak, može se desiti da se podaci u međuvremenu promene. Iz ovog razloga, Aqualab ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa svoje Internet prezentacije, jer su one samo informativnog karaktera. Takođe, Aqualab ne može biti odgovorna za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na Internet prezentaciji. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite Info centru Aqualab pozivom na broj 063/214-035.

Aqualab zadržava pravo da u svako doba izmeni Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji Aqualaba www.aqualab.rs.

Internet prezentacija Aqualab kao i Uslovi korišćenja sačinjeni su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz korišćenja internet prezentacije Aqualab ili Uslova korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.