Cervikalni bris

Cervikalni bris predstavlja uzorak male količine sluzi koja je prisutna na površini cervikalnog kanala. Njegovom analizom vrši se mikrobiološko ispitivanje cervikalne sluzi, sa ciljem da se otkrije prisustvo mikroorganizama (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, itd.) i izmenjenih ćelija koje ukazuju na HPV infekciju.

Cervikalni bris u ginekoloskoj ordinaciji

U pitanju je specifična dijagnostička procedura koja se ne sprovodi prilikom rutinskog ginekološkog pregleda. Izuzetak su trudnice, kod kojih je preporučeno uzimanje cervikalnog brisa najmanje tri puta u toku trudnoće.

Važno je istaći da je ovaj dijagnostički postupak jedna od najpouzdanijih metoda otkrivanja raka grlića materice u njegovom početnom stadijumu.

Zašto je cervikalni bris važan?

Rano dijagnostikovanje malignog tumora grlića materice podrazumeva njegovo otkrivanje u stadijumu kada žena nema nikakve simptome niti znakove bolesti.

Prema podacima Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO), prevencija i rana dijagnostika mogu trostruko umanjiti stopu smrtnosti od raka grlića materice. Nažalost, statistika za našu zemlju je poražavajuća. Od raka grlića materice u Srbiji svakog dana umre jedna žena, a četiri nova slučaja se dijagnostikuju u istom periodu.

Ovaj podatak dovoljno govori o važnosti redovnih kontrola i blagovremenog otkrivanja bolesti.

Kome se preporučuje cervikalni bris?

Cervikalni bris treba da uradi svaka ženska osoba preko 25 godina starosti. Iako ne postoji jasno propisana gornja granica kada je bezbedno prestati sa kontrolom cervikalnog brisa, smatra se da je ta granica 64. godina života.

Žene između 25 i 49 godina starosti treba da rade bris jednom u tri godine. Za žene između 50 i 64 godina starosti, potrebno je raditi bris jednom u svakih 5 godina.

Osobe kod kojih postoji visok rizik od karcinoma grlića materice usled poremećaja funkcije imunološkog sistema (kod infekcije HIV-om, transplantacije organa ili dugoročne upotrebe steroida), treba da se kontrolišu češće nego ostale.

Procedura

Najmanje dva dana pre uzimanja brisa, ne treba koristiti vaginalete bilo koje vrste, niti ispirati vaginu rastvorima. Potrebno je uzdržavanje od seksualnih odnosa najmanje 24 sata pre uzimanja uzorka.

Uzimanje cervikalnog brisa obavlja se isključivo u uslovima ginekološke ordinacije. Neposredno nakon aplikovanja spekuluma u vaginu, ginekolog uz pomoć štapića na čijem se vrhu nalazi vata, rotirajućim pokretima uzima bris iz cervikalnog kanala.

Dobijeni materijal se kasnije razmazuje na staklenu pločicu, a zatim se, nakon fiksiranja i bojenja pločice, obavlja mikroskopski pregled ćelija prisutnih u razmazu.

U uzorku se traga za prisustvom mikroorganizama i/ili abnormalnih (izmenjenih) ćelija koje ukazuju na postojanje HPV infekcije. Infekcija humanim papiloma virusima visokog rizika (tipovi 16 i 18) može dovesti do raka grlića materice.

U skriningu maligniteta, citološki nalaz se klasifikuje u pet grupa, zavisno od samog nalaza.

  • I grupa – nalaz je negativan uz prisustvo normalnih ćelija na kojima nema promena.
  • II grupa – nalaz je negativan, ali se beleži prisustvo inflamatornih ćelija.
  • III grupa – nalaz je pozitivan i beleži se prisustvo suspektnih ćelija.
  • IV grupa – nalaz je pozitivan i beleži se prisustvo malog broja malignih ćelija.
  • V grupa – nalaz je pozitivan i beleži se veliki broj malignih ćelija.

Analiza cervikalnog brisa dostupna je u svim Aqualab laboratorijama širom Srbije.