Chlamydia trachomatis

Infekcije Hlamidijom su najčešće bakterijske infekcije koje su povezane sa polno prenosivim bolestima.

Infekcije Hlamidijom su najčešće bakterijske infekcije koje su povezane sa polno prenosivim bolestima. Najčešće se bakterija prenosi vaginalnim, oralnim ili rektalnim odnosom. Postoji mogućnost prenosa bakterije sa majke na dete tokom porođaja što može dovesti do pneumonije ili ozbiljnijih infekcija oka kod bebe.

 

Koji su simptomi infekcije:

Kod muškaraca Hlamidija najčešće uzrokuje uretritis čija se klinička slika manifestuje svetlim i oskudnim sekretom iz uretre, ponekad uz blago pečenje tokom mokrenja, učestalim nagonom na mokrenje. Ovi simptomi mogu biti veoma blagi da se nekada i ne primete a nekad i izostanu. Zbog toga infekcija može preći u hroničnu infekciju. Hronična infekcija mže voditi ka komplikacijama u vidu prostatitisa, epididimitisa i sterilnosti. Muškarci sa neprepoznatim simptomima infekcije i nelečenjem mogu biti izvor infekcije i rezervoar širenja bolesti.

Kod žena infekcija Hlamidijom prouzrokuje upalu grlića materice i uretritis. Infekcija najčešće neizaziva simptome. Mogu se javiti blagi simptomi u vidu peckanja tokom mokrenja, pojačanog vaginalnog sekreta.Infekcija koja nije prepoznata i koja se ne leči može preći u hroničnu infekaciju koja vodi ka pelvičnoj inflamatornoj bolesti i sterilnosti.

Faktori rizika

Faktori rizika su: nezaštićeni polni odnos, promena partnera, partner koji ima STD

Laboratorijska dijagnostika:

Veoma je važan skrinig i laboratorijska dijagnostika prisustva bakterije Chlamydia trachomatis. Najsenzitivnija metoda za detekciju Chlamydia trachomatis je PCR metoda. Kao uzorak kod žena se koristi vaginalni ili cervikalni bris ili prvi mlaz urina a kod muškaraca uzorak je uretralni bris ili prvi mlaz urina.

U Aqualab laboratorijama možete uraditi PCR detekciju Chlamydia trachomatis iz uzoraka briseva ili urina. Vreme izdavanja rezultata je 1-2 dana od kada uzorak stigne u centralnu laboratoriju.

Cena analize: 2500 dinara

Autor teksta:
Marko Brkljač
dipl Molekularni biolog i fiziolog