Clostridium difficile

Clostridium difficile je anaerobna, toksigena bakterija koja se nalazi u zemlji, vodi i digestivnom sistemu ljudi.

Clostridium difficile je anaerobna, toksigena bakterija koja se nalazi u zemlji, vodi i digestivnom sistemu ljudi. Sve češća upotreba antibiotika, koja narušava crevnu floru, omogućava povećano umnožavanje Clostridium difficile čiji toksini (toksin A i toksin B) oštećuju epitel debelog creva i tako prouzorkuje kolitis koji se manifestuje blažim ili težim oblikom dijareje.

 

Koji su simptomi infekcije:

Najčešći simptomi su blage do umerene vodenaste dijareje više puta tokom dana i grčevi u stomaku. Osobe koje imaju ozbiljnije infekcije sa Clostridium difficile gube više tečnosti i takvi pacijenti se moraju lečiti u bolnici. Simptomi ozbiljnije infekcije su: vodenaste dijareje više od 10ak puta tokom dana, ubrzani srčani rad, dehidratacija, groznica, gubitak apetita, gubitak težine, problemi sa bubrezima.

Asimptomatsko kliconoštvo se sreće do 50% kod novorođenčadi i kod 3-10% zdravih osoba.

 

Koji su faktori rizika:

Faktori rizika za infekcije sa Clotridium difficile su: hospitalizovani pacijenti osobe starije od 65 godina koji koriste antibiotike, oslabljen imuni sistem (najčešće kod pacijenata sa HIV-om, kancerima i sa transplantacijama) kao i prethodne infekcije sa Clostridium difficile.

Laboratorijska dijagnostika:

U Aqualab laboratorijama možete uraditi detekciju bakterije Clostridium difficile PCR metodom iz uzorka fecesa i korisna je kod pacijenata koji imaju akutnu dijareju. Rezultat je 1-2 dana od dana pristizanja uzorka u centralnu laboratoriju.

Cena analize: 2000 dinara

Autor teksta:
Marko Brkljač
Dipl Molekularni biolog i fiziolog